Moh. Ulum. 2020. “Modernisasi Pendidikan Islam (Tinjauan Filosofis Tentang Modernisasi Pendidikan Pesantren)”. Ta’limDiniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 1 (1):98-109. https://doi.org/10.53515/tdjpai.v1i1.8.