Moh. Ulum. (2020). Modernisasi Pendidikan Islam (Tinjauan Filosofis tentang Modernisasi Pendidikan Pesantren). Ta’limDiniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 1(1), 98-109. https://doi.org/10.53515/tdjpai.v1i1.8